En workshop for ældstetrinnet i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne arbejder med billedanalyse. Gennem forskellige øvelser introduceres eleverne for grundlæggende begreber i billedanalysen – samtidig med at eleverne er aktive og løser opgaver i dialog med kunstværkerne. Forløbet kan tilrettelægges som gruppearbejde eller individuelle opgaver.

Formål

Formålet er, at eleverne gennem at opleve kunsten på nært hold får en fornemmelse for billedanalyse og dets begreber samt hvordan man kan analysere og fortolke et kunstværk. I centrum er elevens oplevelse og argumentation. Forløbet er desuden en introduktion til Grønlands kunst.


  • Emnetags:
  • Billedanalyse
  • Dialog
  • Gruppearbejde
  • Kunst
  • Sansning