Godthåb blev grundlagt i 1728 af Hans Egede og det var en tid med store forandringer. Måden man levede på i Grønland skulle komme til at ændre sig drastisk for grønlænderne.  Vi taler om ændringerne, udfordringerne, og hvordan grønlænderne levede før og efter koloniseringen. I kolonihavnen står endnu mange huse der vidner om tiden hvor handlen og missionen stod centralt.

I dag er det et yndet område at gå tur i, holde arrangementer, tage på museums og på restaurant og cafebesøg.

Kom ned på Nuuk Lokalmuseum og få fortælling om Kolonihavnsområdet og dets historie. Vi vil også snakke om hvordan stedet benyttes i dag og eleverne får muligheder for at komme med egne ideer til hvordan området kan benyttes.

Efterfølgende ser vi en film (ca. 30 minutter) der passer til emnet. (hvis der er tid)

Programmet varer ca. 1 time til 1 ½ og der er en lille pause før filmen.

For alle klassetrin. Selve programmet kan variere lidt, alt efter hvilket klassetrin det er.

Formål

At eleverne tilegner sig viden om lokalhistorien, styrke elevernes evne til at reflektere over byens udvikling  og livet i gamle dage. Eleverne vil komme til at overveje de værdier der bærer et samfund, og vil reflektere over forskelle / ligheder dengang og nu. De vil bære historierne med hjem og kunne tale videre med forældre/bedsteforældre om livet som det var, og som det er nu.

Desuden skal de være med til at komme med ideer til udvikling af Kolonihavnsområdet, som gør at de skal ideudvikle, og reflektere over by indretning og muligheder.


  • Emnetags:
  • Bygninger
  • Historie
  • Identitet
  • Nuuk
  • Udvikling
  • Samfund