I workshoppen målrettet mellemtrinnet og ældstetrinnet skal eleverne producere forskellige tekster. Med udgangspunkt i kunstværkerne arbejder eleverne med små skriveopgaver indenfor forskellige genre, som eventyr, digt, nyhedsartikel, karakteristik, krimi og mange flere. Workshoppen er målrettet fagene dansk og grønlandsk.

Eleverne får forskellige opgaver, hvor de ud fra et udvalgt kunstværk skal bruge deres fantasi, deres ordforråd og skrive en lille tekst indenfor en genre. Teksterne læses højt efter elevernes eget valg.

Formål

At skabe et rum, hvor eleverne trygt kan skrive løs og producere tekster indenfor forskellige genrer med hjælp fra kunstværkerne.


  • Emnetags:
  • Aktivitet
  • Dialog
  • Fantasi
  • Inspiration
  • Kreativitet
  • Kunst
  • Refleksion
  • Sansning
  • Tænkning