En workshop for mellemtrinnet i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne arbejder aktivt med kunsten med øvelser, som kan tilrettelægges som gruppearbejde eller individuelt. Eleverne skal se på og gå i dialog med kunsten samt bruge deres forestillingsevne og kreativitet til at digte med og videre på kunstværker.

Formål

Formålet er, at eleverne oplever og går i dialog med kunstværkerne og kan begynde at argumentere eller fortælle om deres oplevelse eller tolkninger af kunstværkerne. Desuden er forløbet en begyndende introduktion til Grønlands kunst.


 • Emnetags:
 • Aktivitet
 • Dialog
 • Fantasi
 • Inspiration
 • Kreativitet
 • Kunst
 • Meddigtning
 • Refleksion
 • Sansning
 • Tænkning