Maskedansens følelser er en workshopdag med forskellige øvelser og lege, der omhandler de tre grundlæggende følelsestilstande i den grønlandske maskedans – liv, kærlighed og død. Dagen starter med historiefortælling ved qulleq og slutter med at vi maler vores ansigt og danser maskedans.

Formål

Formålet med workshoppen er at styrke elevernes kontakt med deres følelser og hvordan de kan udtrykke dem og styrke deres selvværd. 

Læringsmål personlig udvikling

1) kan identificere både positive og negative følelser, fortælle om dem og reagere på dem på en socialt acceptabel måde,

4) kan forholde sig til andres følelser og handlinger, og vise forståelse for, at mennesker oplever situationer forskelligt,
5) kan give udtryk for egne frustrationer eller vrede i forhold til andre ved at tage udgangspunkt i egne følelser,

Læringsmål religion og filosofi

Stk. 2.  Inden for Inuitisk religion forventes det, at elevern
1) har et dybere indblik i inuitiske myter og sagn, som formidler viden om det inuitiske menneske- og livssyn samt verdensforståelse, og
2) har kendskab til de inuitiske ritualer, tabuer og symboler.

Stk. 2.  Inden for inuitisk religion forventes det, at eleverne kan vurdere og anvende den inuitiske religion og kultur som et element for personlig identitet, selvværd og åndelig vækst.

Trinformål

Yngstetrin:

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres forskellige evner og deres selvværd. Undervisningen skal give eleverne viden om, hvordan de kan være med til at tage vare på egen udvikling gennem omtanke, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet og sund levevis.

Mellemtrin:

Stk. 2.  Undervisningen skal give eleverne mulighed for en alsidig udvikling af deres evner og interesser. Den skal medvirke til at styrke elevernes selvværd og selvtillid samt give dem forudsætninger for at tage medansvar for egne forhold og relationer. Eleverne skal udbygge deres forståelse for, at de har et medansvar for egen udvikling, og for hvad der kan påvirke denne.
Stk. 3.  Undervisningen skal videreudvikle elevernes forståelse for egne og andres forskellige roller og ansvar i familie, skole og samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation og konfliktløsning.

Ældstetrin:

Stk. 2.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler og erkender deres personlige og faglige ressourcer samt opnår en realistisk opfattelse af egne muligheder. Eleverne skal blive i stand til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andres.
Stk.3.  Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender egne og andres forskellige roller og ansvar. Eleverne skal kunne indgå i dialog og fællesskaber med mennesker med forskellig baggrund og være rustet til at løse konflikter i og uden for skolen. Eleverne skal opnå bevidsthed om eget ansvar, egne rettigheder og egne pligter i et demokratisk samfund.


 • Emnetags:
 • Workshop
 • Grønland
 • Identitet
 • Kreativitet
 • Kulturhistorie
 • Kropsbevidsthed
 • Maskedans
 • Personlig udvikling
 • Refleksion
 • Udtryk
 • Udvikling