"Med andre øjne" skal opbygge og give eleverne en kropslig forståelse af at være fra en anden nationalitet, kultur og dermed formentlig også identitet. Gennem øvelser bliver deres forståelse af dem selv sat i fokus. Derefter bliver de tildelt en anden identitet, hvor de så skal udføre de samme øvelser som de gjorde omkring dem selv. Til sidst bliver de klædt ud som denne persona, hvor der bliver taget billeder af dem.

Formål

Formålet er at styrke elevernes indsigt og forståelse af internationale forhold og derigennem også styrke deres forståelse af egen kultur.

Mellemtrinet:

Stk. 3. Undervisningen skal videreudvikle elevernes forståelse for egne og andres forskellige roller og ansvar i familie, skole og samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation og konfliktløsning.

Ældstetrinnet:

Stk.3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne erkender egne og andres forskellige roller og ansvar. Eleverne skal kunne indgå i dialog og fællesskaber med mennesker med forskellig baggrund og være rustet til at løse konflikter i og uden for skolen. Eleverne skal opnå bevidsthed om eget ansvar, egne rettigheder og egne pligter i et demokratisk samfund.

Fagformål for grønlandsk:

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. Undervisningen skal fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling samt til at give udtryk for følelser, erfaringer, viden og holdninger. Eleverne skal udvikle bevidsthed om egen sproglig udvikling, og undervisningen skal gøre dem i stand til at tage et medansvar for egen læring.

Fagformål for dansk:

Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever, at erfaringer og viden fra flere kulturer og sprogsamfund er værdifulde og nyttige for social og kulturel udvikling, og til at eleverne opnår forståelse af samspillet mellem grønlandsk og dansk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i Danmark og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse af internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur.

Fagformål for lokale valg:

Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne indblik i og forståelse af eget og andres samfunds kulturliv og levevis. Eleverne skal gennem arbejde med sammenhænge mellem materialer, tradition og kultur opnå kompetence til at vurdere og udvikle kulturelle udtryk og omgangsformer.


  • Emnetags:
  • Refleksion
  • Tænkning
  • Workshop
  • Personlig udvikling
  • Kultur
  • Identitet