Hvad er et museum? Hvordan oplever man en bygning? Fortæller bygningens udseende og rum og placering noget om dets historie? Kan man opleve et rum med sine sanser? Hvad er en samling – og hvad samler du på?

Gå på opdagelse på Nuuk Kunstmuseum eller Nuuk Lokalmuseum. Lær at se efter historiske spor i arkitekturen og om, hvad et museum er.

På museerne vil eleverne via sanser og opgaver arbejde med de to museers arkitektur og historie samt hvad henholdsvis et kunstmuseum og et lokalhistorisk museum er.

Formål

At eleverne får en oplevelse af, hvad et museum kan være, og at der findes forskellige museer. At eleverne kan finde historiske spor i arkitekturen ved hjælp af forskellige sanser. At eleverne bruger deres kreativitet og nysgerrighed og selv skaber ideer til et museum.


  • Emnetags:
  • Aktivitet
  • Bygninger
  • Refleksion
  • Samfund
  • Tænkning
  • Kunst
  • Kulturhistorie
  • Kultur