https://nordeniskolen.org/da/?culture=da

Om Norden i Skolen

Norden i Skolen er en gratis, idealistisk, partipolitisk og religiøst uafhængig undervisningsplatform, som giver lærere og elever i hele Norden værktøj til at arbejde med skandinavisk nabosprogsforståelse, nordisk kultur og samfundsforhold til flere skolefag. Norden i Skolens læringsunivers rummer ikke bare skolemateriale, som er udviklet af didaktiske eksperter og vigtige redskaber, der støtter og inspirerer lærere i deres daglige undervisning. Det er også stedet for verdens største nordiske kortfilmsportal og muligheder for at elever kan knytte venskabsbånd over landegrænser og se sig selv i en større sammenhæng.

Materialet retter sig primært mod grundskolen og gymnasiet og er udviklet med forankring i de nordiske landes læreplaner og læringsmål. I vores univers er der altid noget nyt at opdage, udforske og opleve.

Et projekt med støtte fra ministerrådet

Norden i Skolen administreres af Foreningerne Nordens Forbund, som er de nationale Foreningerne Nordens samarbejdsorgan. Foreningerne Norden arbejder for at styrke det nordiske samarbejde på alle niveauer og for at sprede viden om de nordiske landes sprog, kultur og historie, samt de muligheder der findes på tværs af landegrænserne for nordiske indbyggere. Norden i Skolens basisfinansiering kommer fra Nordisk Ministerråd.

Prisbelønnet platform

Blandt bidrag fra over 20 lande blev Norden i Skolen i 2020 udvalgt af et internationalt ekspertpanel til at være en af de ledende innovatører på området for sproguddannelse i HundrEDs Spotlight on Bilingual Education.

I 2011 modtog platformen Nordisk Ministerråds pris som det bedste uddannelsesprodukt med sit formål om at styrke børn og unges forståelse af dansk, norsk og svensk i alle nordiske lande.


Formål


  • Emnetags:
  • Billedkunst
  • Inspiration
  • Kreativitet
  • Historie
  • Litteraturformidling
  • Musik
  • Naturfag
  • Film