”Nuuk bliver hovedstad” er et forløb om Nuuks byudvikling. Eleverne vil blive introduceret til lokalmuseet, og Nuuks udvikling fra 1950’erne og frem. Ud fra G60-planen kommer vi ind på byudviklingen i Nuuk, med boligbyggeri og tilflytning fra Danmark og bygderne.

I forlængelse af denne introduktion tager formidleren en snak med eleverne  om Blok P; hvorfor den blev bygget, hvorfor den hedder Blok P, og hvad var grunden til at den blev revet ned igen. Eleverne får herigennem indblik i de voldsomme ændringer i bosætningsmønstret i 50’ernes Nuuk.

Vi ser en film om Blok P (35 min). Efter filmen får eleverne til opgave at overveje forskellen på en bolig og et hjem. Alle får lov at skrive/tegne deres holdning.

Er der tid til overs kan eleverne gå rundt på egen hånd.

Museumsleder Vinni Sølvblad er tovholder.

Bemærk: Forløbet skal bookes mindst en uge inden.

Formål

Lokalmuseet ønsker med dette tilbud at medvirke til, at eleverne tilegner sig viden om byudvikling og levevilkår i Nuuk på vores bedsteforældres tid.

Ved at reflektere over byudviklingen i Nuuk udvikles elevernes kritiske sans i forhold til samfundsudviklingen i moderne tid. Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan politiske og ideologiske handlinger i en for dem fjern fortid (G-50 og G-60 planerne), indvirker på deres eget liv i dag.


  • Emnetags:
  • By og bygd
  • Bygninger
  • Hjem
  • Samfund