Mavedans er en danseform fra mellemøsten, hvor isolation af kropsdelene er i det primære fokus. I workshoppen skal vi arbejde med en mavedans koreografi, derudover også forskellige øvelser og lege med fokus på hvad ens personlige rum er og hvilke man har. I ældstetrinnet skal vi også arbejde med forskellen mellem sensualitet og seksualitet.

Formål

Formålet er at give eleverne en kropslig fornemmelse og forståelse af en anden kultur og dermed også forstå deres egen bedre. Formålet er også at udvikle elevernes selvværd og forståelse af deres grænser.

Fagformål dansk

Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever, at erfaringer og viden fra flere kulturer og sprogsamfund er værdifulde og nyttige for social og kulturel udvikling, og til at eleverne opnår forståelse af samspillet mellem grønlandsk og dansk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i Danmark og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse af internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur.

Fagformål engelsk:

Stk. 4.  Undervisningen skal give elevernes interesse for at orientere sig om kultur og levevilkår i engelsktalende lande og i den øvrige verden for dermed at øge deres indsigt i og forståelse for internationale forhold samt deres forståelse af egen kultur og dennes samspil med andre kulturer.

Fagformål personlig udvikling:

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler såvel deres sociale og følelsesmæssige kompetencer som deres intellektuelle og fysiske færdigheder. Undervisningen skal styrke elevernes selvindsigt, selvværd og kreativitet og støtte dem i at udvikle sig til tænksomme og omsorgsfulde mennesker, der reflekterer og planlægger, tager vare på sig selv og andre og tager ansvar for at forme deres egen fremtid.

Fagformål for lokale valg:

Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne indblik i og forståelse af eget og andres samfunds kulturliv og levevis. Eleverne skal gennem arbejde med sammenhænge mellem materialer, tradition og kultur opnå kompetence til at vurdere og udvikle kulturelle udtryk og omgangsformer.


 • Emnetags:
 • Workshop
 • Udvikling
 • Udtryk
 • Tænkning
 • Trivsel
 • Selvværd
 • Sansning
 • Rytme
 • Refleksion
 • Personlig udvikling
 • Kunst
 • Kropsbevidsthed
 • Dans
 • Bevægelse